Tubes International - Žarnos ir jungtys pramonei

  • Guminės hidraulinės žarnos
  • Plieninės žarnos ir antgaliai
  • Tefloninės žarnos ir antgaliai
  • Kompensatoriai
  • Žarnos maisto medžiagoms
  • Jungtys
Certificates

Siekiant visiškai patenkinti mūsų Klientus, atstovaujančius visas pramonės, žemės ūkio ir paslaugų sritis, mes siekiame teikti paslaugas aukščiausiame pasauliniame lygyje bei tenkinti nuolat augančius kokybės, patikimumo ir saugumo reikalavimus. Savo organizuotumą tobuliname remiantis įdiegta ir sistematiškai plečiama Kokybės Valdymo Sistema - atitinkančia ISO 9001:2008 bei sertifikuota DNV.

Suvirinamų gaminių srityje mūsų kompetencijas patvirtina TDT-CERT sertifikuota kokybės sistema, atitinkanti ISO 3834-2:2007. Turime Transporto Priemonių Techninės Priežiūros įgaliojimus gaminti, remontuoti ir modernizuoti lanksčias žarnas transporto rezervuaruose bei įrangoje, skirtoje jiems pripildyti ir ištuštinti.

Turime Karinės Techninės Priežiūros įgaliojimus gaminti, remontuoti ir modernizuoti karinės įrangos pripildymo įrengimus. Tubes International suteiktas NCAGE kodas - 1767H.

Tubes International pasiūlyme yra slėginės žarnos, kurios pagal Slėgio direktyvos (97/23/EB) reikalavimus yra paženklintos CE ženklu ir jiems išduodamas atitikties sertifikatas WE - A1 modulis sertifikuotas UDT-CERT (1433).

Tubes International garantuoja siūlomų produktų techninių parametrų atitikimą. Produkto saugumą ir kliento reikalavimų atitikimą patvirtina kokybės ir atitikties sertifikatai, išduodami klientui pageidaujant.